In 3 stappen een antwoord op belangrijke vragen!

In 3 stappen een antwoord op belangrijke vragen!

Eerder besprak ik thema’s als gedachten gevoel en gedrag. Vandaag wil ik heel kort en bondig op gedachten ingaan! Want alles begint met een gedachte. Een gedachte, een idee. We hebben al eerder gezien dat die gedachte van jou is en van niemand anders.

Neem nu een thema als jezelf eenzaam voelen.

  1. Welke gedachten spelen een belangrijke rol als het gaat om “je eenzaam voelen”?
  2. Wat raakt je het meest aan die gedachten?
  3. Wat betekent dat voor jou?

Deze drie vragen kun je blijven herhalen bij ieder antwoord dat je krijgt. Ervaar maar wat er gebeurt.

Op deze manier breng je een verdieping in jouw gedachten en kom je dáár uit wat voor jou werkelijk aan die gedachten ten grondslag ligt.

Blijf ook voelen wat er gebeurt in je lijf tijdens het beantwoorden van die vragen. Binnen de NLP noemen we dat “chunken”. Dit is een term die uit de computerwereld komt. Heeft echter niets met computers te maken zoals je merkt 🙂

Het heeft alles te maken met het vinden van jouw hoogste waarden en de betekenis die je daaraan toekent  = up-chunken.

Tegelijkertijd heeft het ook te maken met het specifieker maken van dat wat jij van iets “vindt” = down chunken.

Dit kun je toepassen bij al je gedachten waar jij een verdieping op wilt maken. Met andere woorden, waar je echt tot de kern wilt gaan. Ook in gesprek met anderen, wanneer je de ander beter wilt leren begrijpen, in privé èn in werksituaties

Inzicht: door slechts drie vragen te stellen kom je tot de kern!

Uitzicht: je leert jezelf weer een beetje beter kennen. Of de ander, met wie je in gesprek bent!

Je kunt er meteen mee aan de slag!

Zoals altijd  ben ik weer benieuwd naar je reatie, vragen of opmerkingen! Laat het me weten door eenvoudig deze mail te beantwoorden.

Geen reactie's

Geef een reactie